Εκτύπωση

Περιγραφή Λειτουργίας

 


αντιμετώπιση υγρασίας

υγρασία στους τοίχους

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ AQUAPOL
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης, είναι η απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του περιβλήματος και του χαμηλότερου δαπέδου (π.χ. υπόγειο) και ορίζεται στα 2,00 μέτρα. Η δυνατότητα εγκατάστασης κάτω από αυτό το όριο μπορεί ελεγχθεί  από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Aquapol.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Οι περιοχές που καθορίζονται ως ικανές να αφυγρανθούν, πρέπει να τις φανταστούμε ως ακτίνες κύκλων με κέντρο τη συσκευή. Μια συσκευή Disc 2000 έχει ακτίνα δράσης περίπου 15 μέτρα.

ΒΑΘΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
Το βάθος διείσδυσης σε τοίχους, αφορά το άθροισμα του πάχους των τοίχων, που βρίσκονται στην εμβέλεια μιας συσκευής Aquapol.

Οι τιμές για το βάθος διείσδυσης τοίχων,  αναφέρονται για υγρό τοίχο, ενώ ένας  στεγνός τοίχος  αντιστέκεται λιγότερο στο πεδίο της συσκευής Aquapol.

infoservice_6_

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην κωνική περιοχή συλλογής ενέργειας από την συσκευή Aquapol, αντλείται η φυσική γεωμαγνητική ενέργεια,  η οποία είναι παρούσα παντού, σχεδόν με την ίδια ένταση. Η ζώνη συλλογής ενέργειας ποικίλλει ανάλογα το μοντέλο της συσκευής  και το ύψος  τοποθέτησής του. Στην ζώνη συλλογής ενέργειας δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί κανένα σιδηρομαγνητικό αντικείμενο (π.χ. πλάκες σιδήρου, αυτοκίνητο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, λέβητας κλπ.).   

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Το πεδίο της συσκευής Aquapol λειτουργεί με δεξιόστροφη κυκλική πόλωση, και ως εκ τούτου, οι βιολογικές επιδράσεις του είναι ουδέτερες ή θετικές για τον άνθρωπο.

Οι διαταραχές των γεωλογικών  πεδίων, γεωμαγνητικού χαρακτήρα, προκύπτουν κυρίως από την ροή των υπογείων υδάτων. Τα πεδία αυτά προκαλούν πρόσθετους παράγοντας διαταραχής στο χώρο ύπνου. Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόσβεση ή μείωση των πεδίων διαταραχής, η θέση της συσκευής Aquapol πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά. Ο τεχνικός Aquapol  μπορεί να καθορίσει την ιδανική θέση εγκατάστασης μέσω ορισμένων ειδικών μετρήσεων.

ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ

Για την εγκατάσταση περισσότερων συσκευών σε ένα κτίριο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες αλληλεπίδρασης των συσκευών.Ως γενικό κανόνα, το πεδίο δρασης της μεγαλύτερης συσκευής δεν πρέπει να εφάπτεται με την ζώνη συλλογής ενέργειας της δεύτερης συσκευής. Η εγκατάσταση των συσκευών Aquapol σε δύο διαφορετικούς ορόφους μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν από τον τεχνικό Aquapol.