Εκτύπωση

Καινοτομία

Καινοτομία AquapolΗ καινοτομική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από το σύστημα Aquapol, του προσδίδει τα παρακάτω βασικά πλεονεκτήματα:

  • Η πιο απλή λύση στην οριστική αφύγρανση των τοίχων

Κατά τη διαδικασία δε χρησιμοποιούνται πολύπλοκες μέθοδοι, που θα μπορούσαν ίσως να δημιουργήσουν επιπλοκές. Η συσκευή αντιστρέφει απλά τη διαδικασία που προκάλεσε την ανοδική υγρασία στους τοίχους, ώστε να στεγνώσουν. Η μελέτη και οι μετρήσεις που πρέπει να γίνουν πριν την εγκατάσταση της συσκευής, χρειάζονται λίγες ώρες μόνο και η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται σε λίγα λεπτά.

  • Εξουδετερώνεται μέρος των αλάτων που περιέχονται στους τοίχους

Η μέθοδος Aquapol πολώνει την κατεύθυνση των μορίων νερού και τα ξαναγυρνά στο έδαφος. Συνεπώς τα άλατα, που με το χρόνο διείσδυσαν στον τοίχο, επιστρέφουν κατά ένα μέρος στο έδαφος. Ένα μικρό μέρος εξατμίζεται ψηλά στο σοβά (=ζώνη εξάτμισης). Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χημικές ή μηχανικές μεθόδους, μέσω των οποίων αποτρέπεται η έξοδος της υγρασίας από τους τοίχους κατά συνέπεια και την μετακίνηση των αλάτων προς τον σοβά. Κατά την φάση της επιδιόρθωσης του σοβά, οι πόροι ξανακλείνουν. Με την διαδικασία της Aquapol, τα άλατα μένουν σε μια μικρή περιοχή του σοβά (στη ζώνη εξάτμισης ψηλά στον τοίχο).

  • Aquapol technologyΚατάλληλο για κάθε τοίχο και κάθε πυκνότητα του τοίχου

Όπως η πυκνότητα του τοίχου δεν είναι πρόβλημα για τα μόρια του νερού που επιστρέφουν μέσω του τριχοειδούς συστήματος, δεν είναι πρόβλημα ούτε για τα φυσικά κύματα της συσκευής Aquapol. Αποδείχτηκε ότι η ικανότητά τους να διεισδύουν σε βάθος στους τοίχους αρκεί για την αφύγρανση.

  • Η αφύγρανση επιτυγχάνεται γρηγορότερα, σε σχέση με τις μηχανικές μεθόδους

Με τις μηχανικές μεθόδους αφύγρανσης, όπως το κόψιμο των τοίχων και των εγχύσεων χημικών ουσιών, εγκαθίσταται στον τοίχο ένα οριζόντιο φράγμα, προκειμένου να εμποδίσει την περαιτέρω ανοδική υγρασία. Υποτίθεται ότι η υγρασία που υπάρχει ήδη στους τοίχους στεγνώνει με τον αέρα. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει, αλλά μπορεί να χρειαστεί πολύς καιρός, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αντίθετα, η Aquapol είναι ένα δραστικό σύστημα αφύγρανσης. Τα βαρυτομαγνητικά του κύματα πολώνουν τα μόρια του νερού έτσι ώστε να κατευθύνονται προς τα κάτω, που σημαίνει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, τη σημαντική μείωση του χρόνου αφύγρανσης. Μόνο ένα μικρό μέρος της υγρασίας εξατμίζεται στην επιφάνεια.

  • Δε βλάπτει τα υλικά κατασκευής

Το σύστημα Aquapol είναι μια «εκλεπτυσμένη» μέθοδος και δρα με φυσικό τρόπο. Η τεχνολογία Aquapol δεν προβαίνει σε επεμβάσεις στον τοίχο, που συνεπάγονται αρνητικές συνέπειες στη στατική του κτιρίου, όπως για παράδειγμα το σχηματισμό ρωγμών, στο κτίριο μετά από το κόψιμο των τοίχων.

Κυρίως στην περίπτωση παλιών κατασκευών, μετά από μια τέτοια παρέμβαση, το κτίριο περνάει από μια φάση αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να σχηματισθούν εσωτερικές ρωγμές στα παράθυρα και στις πόρτες. Ίσως λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι βλάπτουν περισσότερο παρά πετυχαίνουν να επιδιορθώσουν. Αντίθετα, το σύστημα Aquapol δεν αγγίζει τους τοίχους. Τα φυσικά κύματά του, στοχεύουν αποκλειστικά στο νερό.

Για τον λόγο αυτό, η μέθοδος Aquapol είναι ιδανική για προστατευόμενα πολιτιστικά μνημεία