Εκτύπωση

Εγγυημένη λειτουργία

Η εγγυημένη λειτουργία της τεχνολογίας Aquapol αποτελεί μια αληθινή πρωτοτυπία για τον ευρύτερο κλάδο της ανακαίνισης κτιρίων, καθώς προσφέρει το μοναδικό πλεονέκτημα της αξιοπιστίας και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας μέσω των εγγυήσεων που προσφέρει στους πελάτες της:

  • Εγγύηση οριστικής αφύγρανης

Χάρη στην τεχνογνωσία και την υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέματα αφύγρανσης κτιρίων, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη εγγύηση οριστικής αφύγρανσης μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Ο πελάτης έχει το καθήκον να αναλάβει την εκτέλεση των παρεμβάσεων που προτείνονται από τον πιστοποιημένο τεχνικό σύμβουλο της Aquapol. Αν για παράδειγμα, απαιτείται η απομάκρυνση του αδιάβροχου τσιμεντένιου σοβά, ώστε να επιτευχθεί η αφύγρανση στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο, είναι απαραίτητο εκ μέρους του πελάτη να επέμβει έγκαιρα.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η εγγύηση που δίνει η Aquapol, προβλέπει και την αποζημίωση της τιμής αγοράς του συστήματος. Αυτή η αποζημίωση περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου, παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα ενδεικτικά μέτρα από την Aquapol, η αφύγρανση δε λειτουργεί. Πρόκειται για εγγύηση αδιαμφισβήτητη.

Αυτή η εγγύηση δίνει στον πελάτη τη σιγουριά της επιτυχίας, με τον όρο ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι παρεμβάσεις που συστήθηκαν από την Aquapol.

  • 20 χρόνια εγγύησης λειτουργίας – Συντήρηση στεγνού τοίχου

Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που επιλέγουν την Aquapol, μπορούν να είναι σίγουροι ότι δε θα ασχοληθούν πλέον με το πρόβλημα υγρασίας του κτιρίου τους καθώς η εταιρία προσφέρει εγγύηση λειτουργίας της συσκευής για 20 χρόνια.

Υπάρχουν 2 βασικοί παράγοντες που δίνουν την δυνατότητα στην εταιρία να προσφέρει μια τέτοια μακροχρόνια εγγύηση:

  1. Στο γεγονός ότι η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στις αρχές της φυσικής επιστήμης και ειδικότερα στην χρήση των φυσικών πηγών ενέργειας που είναι ανεξάντλητες
  2. Στο ότι η συσκευή Aquapol δεν περιέχει κινητά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να φθαρούν, καθώς δεν χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Τα εξαρτήματα της συσκευής προστατεύονται από το ειδικό υλικό του κελύφους. 
  • Εγγύηση υπηρεσιών

Η εγγύηση περιλαμβάνει και εγγύηση υπηρεσιών, σχετικά με τον έλεγχο από ειδικούς της εσωτερικής διαδικασίας αφύγρανσης. Μέρος αυτού του ελέγχου αποτελούν οι περιοδικές μετρήσεις της υγρασίας των τοίχων στα διάφορα καθορισμένα μέρη, η ανάλυση της δομής του τοίχου, οι μετρήσεις του εσωτερικού κλίματος του κτιρίου και οι έλεγχοι λειτουργίας της συσκευής.