Εκτύπωση

Διάγνωση Υγρασίας

  • Διάγνωση - Ανάλυση της υγρασίας των τοίχων από την Aquapol

θερμογραφίαΒασική αρχή του συστήματος Aquapol είναι η σωστή διάγνωση του τύπου υγρασίας από την οποία έχει προσβληθεί ένα κτίριο. Μια σωστή διάγνωση του τύπου υγρασίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών και την παροχή της βέλτιστης λύσης για την αντιμετώπιση υγρασίας.

Ζητήστε μας Διάγνωση του τύπου υγρασίας στο κτίριό σας

 Μια διάγνωση του τύπου υγρασίας ενός κτιρίου περιλαμβάνει:

  • Ανίχνευση υγρασίας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου με την εφαρμογή θερμογραφικού ελέγχου – χρήση θερμοκάμερας
  • Έλεγχος επιφανειακής υγρασίας με το όργανο GANN
  • Δειγματοληψία και μετρήσεις υγρασίας, με τη μέθοδο DARR (λήψη δειγμάτων οικοδομικού υλικού), με σκοπό να εντοπιστεί το ακριβές ποσοστό υγρασίας στο βάθος των τοίχων του κτιρίου.
  • Μέτρηση ποσοστού και τύπου αλάτων στην τοιχοποιία
  • Μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού στον τοίχο
  • Μέτρηση σχετικής υγρασίας χώρου
  • Μέτρηση pH τοίχου και σοβά
  • Εντοπισμός υδροφόρου ορίζοντα
  • Εκπόνιση τεχνικής έκθεσης με παρουσίαση των προβλημάτων και των λύσεων που προτείνονται για κάθε ένα από αυτά 

Θερμική απεικόνιση

Άλλες μορφές υγρασίας 

egatastasi-1

Στην περίπτωση όπου παρατηρηθούν άλλες αιτίες υγρασίας, εκτός από την ανοδική, όπως για παράδειγμα ένας σπασμένος σωλήνας νερού ή ο λανθασμένος αερισμός του χώρου ή η παρουσία νερού από πλευρικές διεισδύσεις, είναι δουλειά της Aquapol να τις υποδείξει και να προτείνει λύσεις.

Η ανάλυση της υγρασίας των τοίχων καθορίζει τη βάση των μέτρων ανακαίνισης που θα πρέπει να ληφθούν στην πορεία της αφύγρανσης (π.χ. η αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου σοβά) 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην υγρασία συμπύκνωσης, η οποία αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο για την ελληνική πραγματικότητα και μια πρόκληση για την Aquapol.