Εκτύπωση

Εγκατάσταση και Παρακολούθηση

Ανοδική υγρασία τοίχου
Η εγκατάσταση του συστήματος Aquapol διαρκεί από 4 έως 8 ώρες. Δεν προκαλεί εκτεταμένες φθορές στην τοιχοποιία και δεν επηρεάζει την λειτουργία του κτιρίου.

Οι φάσεις της εγκατάστασης και παρακολούθησης:

Εγκατάσταση και Παρακολούθηση

 1. Αποτύπωση των τύπων υγρασίας που εμφανίζονται στο κτίριο, στο σχέδιο κάτοψης του κτιρίου. 
 2. Αποτύπωση της κατανομής υγρασίας στους τοίχους με τη συσκευή Gann στο σχέδιο κάτοψης.
 3. Αποτύπωση των γεωλογικών πεδίων στο σχέδιο κάτοψης
 4. Καθορισμός της θέσης που θα εγκατασταθεί η συσκευή Aquapol. 
 5. Μέτρηση του ηλεκτρικού δυναμικού στο εσωτερικό του τοίχου πριν την εγκατάσταση της συσκευής.
 6. Εγκατάσταση της συσκευής Aquapol και έλεγχος της ακτίνας δράσης.
 7. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον χώρο εγκατάστασης της συσκευής.
 8. Μέτρηση του ποσοστού υγρασίας των τοίχων με τη μέθοδο Darr κατά τον Aυστριακό κανονισμό B3355. Λήψη δείγματος οικοδομικού υλικού, κάνοντας μικρή τρύπα στον τοίχο διαμέτρου το πολύ 10 χιλιοστών και βάθους 10 εκατοστών. Οι τρύπες γίνονται σε διαφορετικά σημεία του κτιρίου και σε διαφορετικά ύψη, σε συμφωνία με τον πελάτη.METRISI DYNAMIKOU
 9. Ακριβής καθορισμός της περιεκτικότητας του τοίχου σε άλατα δειγματολειπτικά. 
 10. Επανάληψη της μέτρησης του ηλεκτρικού δυναμικού στο εσωτερικό του τοίχου στο ίδιο σημείο και σύγκριση των δύο τιμών.
 11. Μέτρηση των κλιματολογικών συνθηκών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
 12. Έλεγχος για άλλες μορφές υγρασίας.
 13. Παροχή συνοδευτικών μέτρων και συμβουλών ανακαίνισης

Εγκατάσταση και Παρακολούθηση

Παρακολούθηση του συστήματος

Οι μετρήσεις ελέγχου λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι εργαστηριακές μετρήσεις επαναλαμβάνονται και όλες οι σχετικές τιμές καταγράφονται στο αρχείο της Aquapol. Το σύστημα ελέγχου, μοναδικό στον τομέα, θέτει σε εφαρμογή τη φιλοσοφία της εταιρείας σε σχεση με τον πελάτη.