Εκτύπωση

Παροχή Συμβουλών

Παροχή συμβουλώνΗ υπηρεσία η οποία δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην Aquapol σε σχέση μα τον ανταγωνισμό είναι η παροχή συμβουλών στον εκάστοτε πελάτη. Συνήθως πρόκειται για 2-3 παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κτίριο και ο χρόνος πραγματοποίησής τους, αποφασίζονται σε συνεργασία με τον πελάτη π.χ. αφαίρεση του   υπεραλατισμένου σοβά, επιδιόρθωση υδραυλικών σωληνώσεων, επιδιόρθωση υδρορροών κ.α.

 

Τεχνική ανακαίνισης

Σε περίπτωση που η ανακαίνιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα, ο τεχνικός θα προτείνει μια σειρά από τεχνικές ανακαίνισης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα τεχνικών ανακαίνισης της Aquapol. Σκοπός της Aquapol είναι να πραγματοποιηθεί η ανακαίνιση σε συνδυασμό με την  αφύγρανση. Αυτό αποδεικνύεται πολύ πρακτικό για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. METRISI ALATWN

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας διαπιστώνεται όταν η αφύγρανση σε κάποια σημεία δεν προχωρά με το ρυθμό που αναμενόταν. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ελέγχου εντοπίζεται το πρόβλημα και παρέχονται επιπλέον συνοδευτικά μέτρα.

Η έρευνα των χημικών, φυσικών παραγόντων παρεμβολής ή άλλων άγνωστων μέχρι τώρα πηγών υγρασίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καθορισμένου προγράμματος των πιθανών δευτερουσών παρεμβάσεων.